Hlavní faktory funkce výběru ventilu a potrubního systému

Funkce a požadavky na servis
Výběr
Správný výběr je důležitý pro zajištění nejúčinnějších, nákladově efektivních systémů s dlouhou životností.
Funkce
Ventily jsou navrženy tak, aby vykonávaly čtyři hlavní funkce:
1. Spuštění a zastavení průtoku
2. Regulace (škrcení) průtoku
3. Zabránění obrácení toku
4. Regulace nebo uvolnění tlaku průtoku
Úvahy o službě
1. Tlak
2.Teplota
3. Typ kapaliny
a) Kapalina
b) plyn;tj. pára nebo vzduch
c) Špinavý nebo abrazivní (erozivní)
d) Žíravý
4. Průtok
a) Škrcení zapnuto-vypnuto
b) Je třeba zabránit obrácení průtoku
c) Obavy o rychlost poklesu tlaku
5. Provozní podmínky
a) Kondenzace
b) Frekvence provozu
c) Přístupnost
e) Ruční nebo automatické ovládání
f) Potřeba vzduchotěsného uzavření